Veritaskonferansen ble startet i 2013 i samarbeid mellom Bibelskolen i Grimstad (BiG), Laget (NKSS) og kommunikasjon og livssyn (TRF-KL)-studiet ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen. Ut fra dette samarbeidet har følgende initiativ vokst frem:


__________

Veritas ressurser har siden 2015 blitt forvaltet av Damaris Norge, og publiserer lydopptak fra konferansen på sin podcastkanal og videoer på nettsiden www.snakkomtro.no. Damaris Norge har også ansvar for boksalget under konferansen.

__________

Veritas forlag (et «imprint» under Lunde forlag) ble opprettet i 2017 for å utvikle, oversette og utbre kristen apologetisk kvalitetslitteratur. Alle Veritasutgivelser vil også være tilgjengelige som e-bøker. Se våre utgivelser her.


__________

Veritasfondet ble startet i 2017, basert på gaver bl.a. gitt under Veritaskonferansen for å utvikle og utbre apologetiske ressurser i Norge. Les mer om hvordan du kan støtte Veritasfondet her.


__________

Veritas-events er arrangementer hvor Veritas er med som arrangør. Dette startet i 2018 med John Lennox gjesteforelesninger på Universitet i Oslo og Universitetet i Agder. I 2019

20.-22. september: «Reliable.» Nordic Student Conference holdes i Misjonssalen i Oslo med Dr. Peter J. Williams som hovedtaler.

17. oktober: Forelesning av Dr. John Dickson på Universitetet i Oslo. (detaljer kommer)

18. oktober: Kl 10.15 ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen: Open-event: Interview with John Dickson and Amy Orr Ewing on faith in the public arena.


__________

Veritas Research Symposium inviterer fagpersoner til å levere vitenskapelige artikler for publisering i tidsskiftet Theofilos.

  • Tema for 2018: «Science, Natural Theology and Christian Apologetics».

  • Tema for 2019: «Bearing witness to Christ in the new Europe», og vil være knyttet til Lausanne Europe 2020 Gathering & Process.

  • Tema for 2020: «Media», knyttet til utvikling av ressurser for «media-engagement» for den globale krisne kirke.


__________

Veritas Norge ble opprettet som forening i 2019 med Bibelskolen i Grimstad, NKSS og Damaris Norge som medlemmer. Den har som formål «å samordne og skape synergier for kristent apologetisk arbeid i Norge, ved å dele evangeliet, styrke kristne og prege kulturen.»

 

Sjekk Veritas ressursene:

lydfiler på podcastkanalen
videoer på nettsiden www.snakkomtro.no.