Alexis Lundh.jpg

Alexis Lundh

Alexis er ansatt i Tro & Medier som leder av HeltFri.net som dreier seg om bevisst mediebruk, og spesielt om pornografi. Han har lang erfaring i å jobbe med barn og unge fra det offentlige, kirke og organisasjon. Alexis er kjent som en god formidler om viktige temaer.

Andrea Storhaug sv.jpg

Andrea Storhaug

Studerer kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling i Oslo, og jobber i Laget i Oslo. Har tidligere studert kommunikasjon og livssyn ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen.

 
ane solfrid.jpg

Anne Solfrid Brennhovd

Anne Solfrid arbeider i Damaris Norge som foredragsholder og redaktør for nettsiden SnakkOmTro.no. Hun er spesielt opptatt av hvilke verdier og forestillinger som formidles i populærkulturen, - og som påvirker mange mennesker i ulike aldre i dag.

Andreas Masvie sv.jpg

Andreas Espegren Masvie

Har studert filosofi og teologi ved University of Oxford og økonomi ved Norges Handelshøyskole. Han er redaktør for Mentsch og politisk journalist for Minerva. Han interesserer seg særlig for filosofi som omhandler hva det er å være menneske generelt, og politikk og etikk spesielt.

 

Bjørn Are Davidsen

Rådgiver i tankesmien Skaperkraft og prosjektleder i Laget. Har spesiell interesse for bl.a. spørsmål om vitenskap og historiske myter. Har skrevet flere bøker, bl.a. "Eksisterer Gud?" og "Lurt av læreboken.” http://dekodet.blogspot.no/

Ann Carina Rønaasen sv.jpg

Ann Carina Rønnaasen

Har en bachelor i Kommunikasjon og livssyn-kristen apologetikk ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen. Brenner for å bruke sjelesorg og apologetikk aktivt i livet og i jobben i kirka i møte med unge og eldre.

 
Bergitte Viste sv.jpg

Bergitte Viste

Sivilingeniør-student ved NTNU i Trondheim innen fysikk og matematikk med fordypning i statistikk. Samfunnsengasjert i kampen mot pornografi. Engasjementet startet i form av et politisk notat i regi av Tankesmien Skaperkrafts lederutviklingsprogram.

daniel helland.jpg

Daniel Helland

Daniel har master i filosofi med særskilt fokus på feministisk teori, etikk og kontinentalfilosofi, og er hjelpelærer i filosofi. Interessert i eksistensielle spørsmål og livssynsproblematikk.

 

Daniel Joachim Kleiven

Siviløkonom, filosofistudent og podkaster. Arbeider som kommunikasjonsleder i Laget, med podkast og blogg på www.danieljoachim.org.

Eddvard Moe sv.jpg

Edvard Moe

Tar master i teologi ved VID, har vært interessert i apologetikk siden han ble kristen som 17-åring i 2012. Ellers også godt over gjennomsnittet interessert i kaffe. Bor i Sandnes, gift med Åshild.

 
Finn Olav Jossang.jpg

Finn Olav Jøssang

Arbeider som Bibelinspirator i Bibelleseringen, har tidligere arbeidet i NKSS og Damaris Norge, og har studert kommunikasjon og medier ved NLA Mediehøgskolen og Høgskolen in Oslo og Akershus. http://www.bibelleseringen.no/connect

Hans Johan Sagrusten sv.jpeg

Hans Johan Sagrusten

Forlagssjef i Verbum forlag, Bibelselskapet (www.bibel.no). Han er en av oversetterne bak Bibel 2011. Har skrevet flere bøker, både poesi, humor og historie og apologetikk. Han sier "Eg er ein bibelnerd og er oppteken av å hjelpe andre til å ta Bibelen i bruk. For eg er overbevist om at Bibelen, som har vore så viktig gjennom historia og i mitt eige liv, har mykje å gje menneska i dag."

 
Ingvild Thu Kro sv.jpg

Ingvild Thu Kro

Ingvild er høgskolelektor ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen og redaktør for nettsiden Damaris Skole Vgs. Hun er opptatt av ungdommens livssynsdanning relatert både til populærkultur og livssynsmangfold, og av å formidle kristen tro som troverdig og relevant i vår tid. Hun har bidratt i boken Barns mediehverdag (Cappelen Damm, 2018).

 

ivar vegge.jpg

Ivar Vegge

Ivar er førsteamanuensis ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole. I sin doktorgrad arbeidet han med hvordan emosjoner underbygger appeller i 2 Korinterbrev. Nå forsker han på disiplenes reaksjoner og følelser i møte med Jesu storhet.

 
Ingebjørg Nandrup sv.jpg

Ingebjørg Nandrup

Høgskolelektor ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole, har podcasten https://podtail.com/no/podcast/noe-pa-hjertet/

John+Dickson sv.jpg

John Dickson

Historiker, forfatter, musiker, filmskaper og grunnlegger av Centre for Public Chrstianity (https://www.publicchristianity.org) i Australia. Hans bok Tvilerens guide til Bibelen lanseres på norsk på Veritaskonferansen.

 
Jon Håversen av.jpg

Jon Romuld Håversen

Jon er Lagsarbeider med ansvar for Skepsisuker. Han har studert kommunikasjon og livssyn, og studerer teologi på Ansgar Teologisk Høgskole. Er bidragsyter i boka "Grill en Kristen" og aktiv for Damaris Norge med nettressurser, podkast og foredrag.

 

Stefan_Gustavsson.jpg

Stefan Gustavsson

Stefan er leder av Apologia Sverige, forfatter av flere sentrale bøker om apologetikk, og del av staben i kommunikasjon og livssyn ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen.

 
Ingrid Vatnar Olsen sv.jpg

Ingrid Vatnar Olsen

Ingrid Vatnar Olsen er utdannet tekstforfatter og jobber til daglig som undervisningskonsulent i organisasjonen Menneskeverd (www.menneskeverd.no). Hun er opptatt av at unge engasjerer seg i etiske debatter.

 

larsivar.jpg

Lars Ivar Bratsberg

Lars Ivar jobber som ungdomsrådgiver i Agder og Telemark Bispedømme og som prest i Justvik Kirke. Har jobbet med ungdomsarbeid i 8 år i Frikirken, Fribu, NMSU og Oddernes Menighet.  Har Master i teologi ved Ansgar Teologiske Høyskole og enkeltemner i kommunikasjon og livssyn ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen.

 
Salem_Stab_davideinan-14.jpg

Lars Olav Gjøra

Lars Olav er lærer på Gå Ut Senteret og bibellærer i Salem Trondheim. Han har podkasten og nettsiden «Bibelnerden.no», hvor han sprer mye godt innhold. Han er teolog og filolog med en mastergrad i NT og en mastergrad i GT.

Leif Egil Reve sv.png

Leif Egil Reve

Tidligere ateist, og nå ungdomsarbeider i Torridal menighet. Har bechelor i kommunikasjon og livssyn ved NLA Gimlekollen, og studerer filosofi. Han er bidragsyter i boken «Grill en kristen» og har bloggen https://leifsapologetikk.wordpress.com.

 
Maren Skråmestø 1 sv.jpg

Maren Skråmestø

Studerer psykologi i Oslo og jobber i Laget med å starte opp nye skolelag. Har tidligere studert kommunikasjon og livssyn på NLA Mediehøgskolen Gimlekollen.

 

 

 

margrunn.jpg

Margunn Serigstad Dahle

Margunn er førstelektor ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen og produksjonsleder i Damaris Norge. Hun er opptatt av ungdommens livssynsdanning relatert både til populærkultur og livssynsmangfold. Hun er medforfatter til boken Manus for livet? Film som verktøy i trosopplæringen (2010) og har bidratt i Barns mediehverdag (2018). 

 
Oskar Skarsaune sv'.jpg

Oskar Skarsaune

Professor emeritus i kirkehistorie ved MF, med spesialfelt jødisk-kristne relasjoner. Har skrevet stort antall fagbøker og populære bøker. Hans siste bok Etterlyst: Bergprekenens Jesus.

martinjakobsen.jpg

Martin Jakobsen

Høgskolelektor ved Ansgar Teologiske Høgskole, fersk doktorgrad på temaet Gud og moralen. Har studert kommunikasjon og livssyn ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen.

 
peterswilliams.jpg

Peter S Williams

Peter S. Williams in an english philosopher teaching at NLA Gimlekollen. His publications include: Understanding Jesus, C.S. Lewis vs. the New Atheists, A Faithful Guide to Philosophy and Getting at Jesus: A Comprehensive Critique of Neo-Atheist Nonsense About the Jesus of History.

 

 

Silje Jøssang sv.png

Silje Jøssang

Studerer psykologi i Danmark. Har tidligere studert kommunikasjon, livssyn og medier ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen.

 
Sofie-Braut sv.jpg

Sofie Braut

Lektor ved Tryggheim vgs, uredd skribent, aktivt engasjert i både kirke- og samfunnsdebatt. Trebarnsmor, glad i nærmiljø og småfellesskap. Opptatt av at Bibelen både må oppdages og gjenoppdages fordi Guds ord også i dag er liv og kraft og faktisk forvandler oss.

 

Kantrine Johnsen sv.jpg

Katrine Rodal Johnsen

Har bachelor i Praktisk Teologi og Ledelse ved NLA Høgskolen. Er spesielt interessert i sjelesorg og apologetikk, og opptatt av at spesielt unge menneskers utfordrende spørsmål og følelser skal bli sett, tatt på alvor og møtt på en god måte.

 
Ingrid+Eskilt+gr%C3%A5.jpg

Ingrid Eskilt

Førsteamanuensis ved Ansgar Teologiske Høgskole, og underviser i missiologi og interkulturell forståelse.

Jostein+Andreassen.jpg

Jostein Andreassen

Pensjonert lærer. Har hatt stor interesse for bl.a. historie og botanikk og skrevet mer enn 30 bøker. Likkledet i Torino har vært en av hans lidenskaper gjennom flere tiår.

 
Lars Dahle sv.jpg

Lars Dahle

Førsteamanuensis ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, og knyttet til studiet kommunikasjon og livssyn. Leder medie-nettverket i Lausanne, og har bloggen www.engagingmedia.no, og er daglig leder av Damaris Norge.

Elin+Fagerbakke.jpg

Elin Linde Fagerbakke

Pastor i Salem Misjonsmenighet og grunnlegger og leder av Kvinner i Nettverk.

 
Katrine Tallaksen Skjerdal sv.jpg

Katrine Tallaksen

Prest i Den norske kirke, Høvåg menighet.

Thale+Nesse+1.jpg

Thale Bergstrøm Nesse

Har gått på BiG, studert kommunikasjon og livssyn ved NLA MhG, studerer teologi ved MF, har bidratt til boken “Grill en kristen”.