Veritaskonferansen har invitert en rekke dyktige kristne tenkere og formidlere som gjennom sin undervisning vil grunnfeste din tro, utfordre din tenkning, og utruste deg som disippel og vitne i hverdagen.

Programmet lørdagen kl. 11.00-18.00 (som krever “Dagspass” og påmelding) er pakket med over 30 seminarer med ulike aktuelle temaer. Under påmeldingen velger du hvilke 4 seminarer du ønsker å delta på. (NB: påmeldingen er viktig for å sikre deg plass på seminarene).

Kun programmet lørdag 20. oktober kl. 11.00-18.00 krever “Dagspass” 
med påmelding og konferanseavgift. De øvrige møtene er åpne for alle.

Hva vil du få svar på, hva vil du fordype deg i og hva vil du bli utfordret på?
Sjekk ut dine seminaralternativer her:

 

Valg A

  13:15 - 14:15

 

A1

[Intro 1.] Hvorfor tro på akkurat Jesus? Intro

Intro-nivå (krever ingen forkunnskaper)

Hva gjør den kristne troen troverdig? Har vi gode grunner for å tro at Jesus stod opp fra de døde og er Guds Sønn? Dette seminaret møter spørsmålet om hvorfor tro på akkurat Jesus når det finnes så mange andre religioner?

 

Jon Håversen


A2

Hvordan argumentere for Guds eksistens?

Faglig seminar hvor noe fagspråk vil bli brukt

Kan naturen si oss noe om Gud? Teologen Karl Barth sa «Nei!», Alister McGrath sier «ja, med forbehold» og William Lane Craig sier «absolutt!». Dette seminaret vil sammenligne to typer "naturlig teologi", den fra Alister McGrath og William Lane Craig.

 

 


Martin Jakobsen


A3

Bibelens skapelsesfortelling og andre skapelsesfortellinger

Standard-nivå

Bibelens skapelsesfortelling har både likheter og forskjeller til andre skapelsesfortellinger fra det Nære Østen. Hva er de viktigste likhetene og forskjellene? Kan disse fortellingene lære oss noe om hvordan vi skal forstå Bibeltekstene?

 Jens Bruun Kofoed


A4

Tweens, TV og tro

SStandard-nivå

Hva formidler TV-seriene for tweens som "Trollhunters," "The Worst Witch" og "Dragons: Race to the Edge" om temaer som identitet og moral? Og hvordan skape gode samtaler rundt det?

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anne Solfrid Brennhovd


A5

Nye apostler og profeter? Om usunne strømninger i karismatikken

Standard-nivå

Dette seminaret gir et kritisk blikk på nykarismatiske trender i «New Apostolic Reformation». Seminarholderen, som selv er karismatiker men mener at NAR representerer en forvrengning av sunn evangelisk karismatikk. Seminaret tar utgangspunkt i boka “Ved en korsvei” (2018).

 

Geir Otto Holmås


A6

Kampen om forsoningen: Hva er meningen med Jesus død?

Standard-nivå

I den senere tid har det vært innvendinger mot "den objektive forsoningslæren": Er læren om den "stedfortredende straffedom" bibelsk? Er den moralsk forkastelig? Hva er egentlig "forsoning", og hva skjedde egentlig på korset?
Rolf Kjøde


A7

1. Trosforsvar: hva, hvorfor og hvordan?

Spesielt for ungdomsledere, men åpent for alle

Dette seminaret forklarer hva kristent trosforsvar er og viser hvorfor det er viktig i både samtaler, undervisning og forkynnelse.

 

 

 

 

Leif Egil Reve


A8

Hvordan forandret kristen tro vikingene? Myter og fakta

Standard-nivå

Mange oppslagsverk og lærebøker fremstiller kristningen av Norge som preget av tvang og vold, og at resultatet i stor grad var negativt eller mest til bry for folk flest. Men hvordan foregikk egentlig kristningen av Norge, og hvilke forandringer skapte den kristne tro i Norge?

 

Bjørn Are Davidsen

VALG B

14:30 - 15:30

 

B1

[Intro 2.] Finnes Gud,
-egentlig? Og kan vi vite noe om det?

Intro-nivå (krever ingen forkunnskaper)

Finnes det gode grunner for å tro på Gud? Dette seminaret tar for seg noen gode argumenter for å hevde at Gud eksisterer.

 

 

 

Karl Johan Kjøde


B2

Hva kan Nietzsche lære oss om moralen?

Faglig seminar hvor noe fagspråk vil bli brukt

Ateister kan være minst like moralske som kristne. Mange mener Gud i dag er uten betydning for moral. Men ateister som Friedrich Nietzsche og John Gray hevder det ikke er slik. Om Gud ikke eksisterer, sier de, kan vi ikke på noen meningsfull måte kalle noe godt eller ondt, bedre eller verre.

 


Daniel Joachim H. Kleiven


B3

Hvordan skal vi forstå skapelsesdagene i 1 Mos 1?

Faglig seminar hvor noe fagspråk vil bli brukt

Kristne har gjennom historien hatt ulike syn på hvordan vi skal forstå de syv skapelsesdagene i 1 Mosebok 1. Hva er den beste forståelsen av de seks skapelsesdagene sett i lys av grunnteksten og den kulturelle konteksten?


 


Jens Bruun Kofoed


B4

Disney som danningsagent (1) 
"Disney – lek og læring"

Standard-nivå

Hvilke sentrale verdier formidles i populære Disney-serier og filmer for barn? Hvordan bli mer bevisst på at lek og læring går hånd i hånd, og at ingenting er nøytralt? Seminarholderne har selv analysert Disney-fortellinger og vil relatere blant annet til sitt kapittel om Disney i boken Barns mediehverdag (Cappelen Damm, 2018).
 

 

 

 

 


Ingvild Thu Kro og Margrunn Serigstad Dahle


B5

Hvordan utfordret Paulus sin gresk-romerske samtid i synet på familie og sex? 

Standard-nivå

Dette seminaret spør hvor radikal Paulus' seksualetikk egentlig var, sett med antikke grekeres øyne, og hvilken forskjell gjorde etikken i praksis? Hovedfokus vil være på Paulus undervisning i 1 Kor 6 og 7.

 

 

Ivar Vegge


B6

Er porno uskyldig moro, eller bottom line #pornkillslove?

Standard-nivå

Er pornografi uskyldig moro, eller skader det mennesker, relasjoner og samfunn? Dette seminaret tar for seg pornografiens skadevirkninger på holdninger, relasjoner og samfunn, og gir råd om hvordan møte den hyperseksuelle kulturen best mulig.


Alexis Lundh


B7

2. Hvorfor faller kristne bort fra troen?

Spesielt for ungdomsledere, men åpent for alle

Hva gjør vi som jobber med ungdom galt når så mange går bort fra sin kristne tro når de skifter miljø? Og hvordan kan vi ruste ungdommmen til møte med utfordringene? Seminaret tar utgangspunkt i Masteravhandlig med dybdeintervju av ungdommer som har forlatt den kristne troen.
 

Eivind Svenningsen


B8

Er kristen tro destruktiv for samfunnet?

Standard-nivå

Ifølge noen internasjonale studier er de beste samfunnene i dag de med minst religion. Har kristen tro ødelagt for utviklingen av samfunn og vitenskap? Er det slik at vi må forlate kristen tro for å skape gode samfunn? Er det opplysningstiden vi har å takke for vitenskap, toleranse og demokrati?

 


Bjørn Are Davidsen

VALG C

16:00 - 16:45

 

C1

[Intro 3.] Kan Gud være god når det skjer så mye ondt i verden?

Intro-nivå (krever ingen forkunnskaper)

Dette seminaret tar for seg et av de vanligste innvendingene mot kristen tro; hvordan kan det finnes en god og allmektig Gud i en verden full av ondskap?

 

 

Morten Marius Larsen


C2
Apologetikk og forkynnelse: hvordan henger de sammen? 

Faglig seminar hvor noe fagspråk vil bli brukt

Hører apologetikk også med i vanlig forkynnelse, eller bør den avgrenses til intellektuelle samtaler? Hva sies om apologetikk i klassiske bøker om prekenlære? Seminaret vil vise hvorfor apologetisk perspektiv er viktig i forkynnelsen, og hvordan det kan integreres i den formidlingen som foregår i kirker og bedehus.

 

Bjørn Hinderaker


 C3

Pascals Veddemål

Faglig seminar hvor noe fagspråk vil bli brukt

Blaise Pascal er en av historiens fremste matematikere og filosofer. Et av hans apologetiske bidrag var argumentet om veddemålet. Om vi ikke kan vite om Gud eksisterer, hva er klokest å gjøre? Å leve som om han eksisterer, eller som om han ikke eksisterer? Hva har vi å tape og vinne på de ulike alternativene?
 


Ralph Vaags og Daniel Helland


C4

Disney som danningsagent (2). «Følg hjertet!» «Ta ansvar!» 

Bygger delvis på Disney som danningsagent (1), men gir utbytte også uten å ha vært på det seminaret.

Hvilke tilknytningspunkt og spenningspunkt finner vi mellom sentrale verdier i Disney-universet og kristen tro? Hva bør vi bli inspirert av? Hva bør vi utfordre? Seminarholderne vil relatere til egne forskningspublikasjoner om Disney og til boka Manus for livet? Film som verktøy i trosopplæringen, av Lena Skattum og Margunn Serigstad Dahle (Iko-Forlaget, 2010).

 

Ingvild Thu Kro og Margrunn Serigstad Dahle


 C5

"Tales from the Arena: Reflections on debates with atheists"

Standard-nivå

John Lennox is one of the foremost Christian public voices globally. His debates with famous new atheists are legendary. Iain Morris is making a documentary where he is inteviewing Lennox about the debates. This seminar will show some clips from his debates, and allow Lennox to comment

John Lennox and Iain Morris


C6

Vårt overnaturlige univers. Om den finstemte astronomien

Standard-nivå

Astronomien viser oss at universet ikke bare er ufattelig stort og gammelt, men også at dets tilblivelse er høyst usannsynlig, statistisk sett. Vårt univers er avhengig av en fininnstilling av en rekke fysiske konstanter, og synes å peke utover seg selv, mot en Skaper.

 


Steinar Thorvaldsen


C7

3. Hvordan kan trosforsvar berike konfirmantarbeidet?

Spesielt for ungdomsledere, men åpent for alle

Seminaret vil vise hvordan trosforsvar kan være en ressurs som frisker opp, fornyer og styrker konfirmantundervisningen. Seminaret vil presentere eksempler på vinklinger og opplegg som fungerer i praksis.

 

 

Lars Ivar Bratsberg


C8

The Quran and Jesus: How historical is 'Isa'?

Standard-nivå

Jesus, or 'Isa' is a significant figure in the Quran. What does the Quran say about him? What are the sources of this information? What is the historical quality of the Quranic material on Jesus? How can understanding ‘Isa’ help me talk to my Muslim friends about Jesus?

 

 

Beth Grove

VALG D

17:30 - 18:15

 

D1

[Intro 4.] "Grill en kristen"

Intro-nivå (krever ingen forkunnskaper)

Dette seminaret introduserer det populære konseptet "Grill en kristen", og vil deretter åpne opp for spørsmål og svar. Her er du velkommen til å "grille" seminarholderne med vanskelige spørsmål. 

Jon Håversen og Leif Egil Reve


D2

Getting at Jesus: A Critique of Neo-Atheist Nonsense About the Jesus of History

Standard-nivå

The New Atheists arguments against God have been criticized even by their fellow atheist as superficial and misguided philosophically. The New Atheists have also been struggling to come to grips with Jesus. How does their discussion of Jesus stand up to critical scrutiny? What, if anything, do Neo-Atheists get right about the quest for the historical Jesus?Peter S Williams


D3

Jesus som filosof

Standard-nivå

Hva særpreget Jesus som tenker? Om Jesus var Guds sønn, var han ikke bare det beste menneske som har levd, men også det viseste. Hvordan kan Jesus beskrives som "en som elsket visdom", altså "filosof"? Hva er likheter og forskjeller mellom Jesus og filosofen Sokrates, som også ble "martyr for sannheten"?
 

 


Ralph Vaags og Daniel Helland


D4

Med Jesus i skolehverdagen

Standard-nivå

Ikke alle går i kirka, men alle går på skolen. Hvordan kan vi ta med oss troa vår inn i skole- og studenthverdagen? Hvordan lever vi som kristne elever og studenter? Hvordan får vi gode samtaler om tro? Seminaret deler seminarhodernes personlige erfaringer og utfordringer de har møtt på. Sammen vil vi forsøke å komme litt nærmere det oppdraget vi har fått: Å leve med Jesus i alle områder av livet.

 

 

 

 

 

Andrea Storhaug og Maren Skråmestø


D5

Hvem valgte ut skriftene i Det nye testamentet?

Standard-nivå

Burde det vært andre bøker i det Nye Testamentet enn det vi har i dag? Er valget av bøkene kun et resultat av maktpolitikk? Hva var kriteriene for utvalget av skrifter i NT, det vi kaller "kanon- prosessen", og hva har dette å si for troverdigheten til skriftene i dag?Lars Olav Gjøra


D6

Hva er livet? Om tilfeldighet og design i biologien 

Standard-nivå

Dette seminaret vil gi en innføring i teorien "Intelligent Design", og deretter illustrere med eksempler fra biologien som krever en intelligent årsak. Er cellenes fantastiske oppbygning en tilfeldighet, eller kan det peke mot en designer?

Steinar Thorvaldsen og Kjell Tveter


D7

<Dette seminaret utgår>


D8

The Gospel and 'sharia': What are the differences, and what are the consequences?

Standard-nivå

Sharia' is central in the life of orthodox Muslims. But what is 'sharia'? What are the consequences of introducing it in open societies? How is 'sharia' different from the Christian approach to life, ethics and society?

 


Beth Grove

Seminarene vil tas opp og legges ut som video og podcasts på www.snakkomtro.no etter konferansen. Fortvil altså ikke om du ikke får med deg alle seminarene på konferansen!