Veritaskonferansen tilbyr mange interessante og dagsaktuelle seminarer. Vi har invitert en rekke dyktige kristne tenkere og formidlere som gjennom seminarer vil grunnfeste din tro, utfordre din tenkning, og utruste deg som disippel og vitne i hverdagen.

 

Hva vil du få svar på, hva vil du fordype deg i og hva vil du bli utfordret på?

Du har muligheten til å velge og vrake mellom ulike temaer på seminarene:

Valg A

 Hovedseminar 1:  13:15 - 14:15

 

1

Tro 500: «Oppdaget» Luther noe det er verdt å ta vare på?

Misforsto Luther «tro» og «rettferdiggjørelse»? Har han noe å lære oss på det området i dag?
 

 

Gunnar Innerdal


2

Tro 500: Hva kan Martin Luther lære oss i dag om medier, formidling og apologetikk? 

 

 

 

 


Lars Dahle


3

Tro 500: Kan vi tro på «Skriften alene» i dag?

Om reformasjonens kilde: Bibelen. Hvorfor synet på Bibelen var viktig den gang og hvorfor det er like viktig i dag?Bjørn Øyvind Fjeld


4

Tro og vitenskap I.: Smarte design i naturen: Om «Intelligent Design» i naturvitenskapene. 

Hva er «intelligent design»? Er teorien «kristen» teori? Er den alternativ til teoriene evolusjon og kreasjonisme? Er den holdbar som naturvitenskapelig teori?

 


Steinar Thorvaldsen


5

Skam og identitet: 
Hva formidler TV-serien «Skam» om identitet og tro? 

TV-serien «Skam» gjør verdenssuksess. Hva formidler denne serien om temaene skam og identitet? Hvordan skal vi vurdere det fra et kristent perspektiv? Og hvordan kan vi formidle evangeliet til Skam-generasjonen?

 

Olof Edsinger


6

Tro og følelser. 

Tro og følelser: Hvordan ta følelsene på alvor uten å la dem ta overhånd? Om følelser, troen på Gud og det å være et helt menneske.


Kristin Lie


7

How can understanding other Worldviews help me sharing my faith?

What are ‘worldviews’, and why are they important? What are the most common worldviews at the University, and how can we engage them?

 

Lara Buchanan (Engelsk)

VALG B

Kortseminar 1: 14:35 - 15:20

 

1

Tro 500: Kan vi tro på forsoningen i dag? 

Hva skjedde egentlig på korset? Er læren om at Jesus vår straff på korset en primitiv og umoralsk ide? Om den aktuelle debatten rundt forsoningslæren.

 

Arne Helge Teigen


2

Tro og vitenskap II.:
Er evolusjonsteorien vanntett?

Hvordan har evolusjonsteorien utviklet seg, og hvilke alternative teorier har vi i dag? Hva skal til for at evolusjonsteorien skal erstattes forkastes? 
 


Bjørn Are A Davidsen


3

Tro og vitenskap V:
Scientisme: Vitenskap eller bare en annen isme?

Kan vitenskap bli overtro? Hva er forskjellen på scientisme og vitenskap?
Reidar Salvesen


 4

Tro og forholdet mellom skyld og skam

Kan vi nå inn til mennesker med evangeliet kun ved hjelp av argumenter for kristen tro? Et seminar om hvordan å lære om skam kan hjelpe oss å møte mennesker der de er, om skammens plass i vår kultur, og om hva Bibelen forteller oss om skam og skyld.

Rebekka Teigland


5

Kan vi fortsatt tro på ‘synd’? 

‘Synd’ er et upopulært ord, selv om vi bare har vage ideer om hva det betyr. I kristen tro er ‘synd’ et helt sentralt begrep. Betyr det at kristen tro er avleggs? Eller har ‘synd’ noe viktig å lære oss i dag?


 

 

Tom Arne Møllerbråten


6

Ateisme: Hvis alt er materie, kan vi tro på fri vilje? 

Hvis alt i universet bare er materie, er ikke alt fanget i ubrytelige naturlover? Hvis naturalismen er sann, kan det finnes fri vilje?

Daniel Joachim Kleiven


7

Islam: «You can’t Trust the Bible» 

One of the most common objections from Muslims, is that the Bible is unreliable, but their Quran is perfect. How can we respond to this?

 

 

Beth Grove (Engelsk)

 

VALG C

Kortseminar 2: 15:45 - 16:10

 

1

Tro500: Er HELE Bibelen Guds Ord? 

Mange har hørt at Bibelen er «Guds Ord». Men gjelder det hele Bibelen? Er det ikke mye som er problematisk? Kan vi ikke bare velge ut de beste delene?

 

Finn Olav Jøssang


2
RETTELSE:
Hvorfor bryter unge mennesker med troen?


Eivind Svenningsen gjennomførte i sin masteravhandling dybdeintervjuer med sju unge som hadde forlatt sin kristne tro. Forklaringene de gir på bruddet med troen sier mye om tiden vi lever i og om utfordringer kristne må ta på alvor.


 3

Tro i Disney-universet. 

Hvilke verdier og trosoppfatninger er typiske i Disney, og hvordan knytte an til disse i samtaler om kristen tro?
Margunn Serigstad Dahle


 4

Ateisme: Hvorfor jeg ikke (lenger) er ateist. 

En tidligere ateist forteller kort om sin vei til kristen tro, og gir sine beste argumenter for kristen tro og mot ateisme.

 

 

 

 


Leif Egil Reve


 5

Nye argument for evangelienes troverdighet

Hvordan ørsmå detaljer i evangeliene viser de er til å stole på.

 

 

 

 

 


Jon Romuld Håversen


6

 Ateisme: Når drap blir logisk.

Tanken om menneskeverd synes å forsvinne i kulturen. På universitetene fremmes nye former for etikk som forsvarer drap og overgrep. Hvordan kan vi møte disse ideene?Daniel Joachim Kleiven


7

Islam: «Jesus was just a Prophet: God does not have a son»

Muslims have a high regard for Jesus, but are insistent that Jesus cannot be Gods Son. How can we respond to their claims
 

 

Sarah Foster (Engelsk)

 

VALG D

Hovedseminar 2: 16:30 - 17:30

 

1

Kan vi tro på evangeliene?

Hvordan kan vi tro på evangeliene når de er så forskjellige? Om evangelienes troverdighet og forskning på forskjellene. 

Lars Olav Gjøra


2

RETTELSE:
Tro og vitenskap III.: 

Hva skal vi tro om ulike naturvitenskapelige teorier?

Panelsamtale om ulike tilnærminger til teoriene om evolusjon og Intelligent Design.Lars Dahle, Steinar Thorvaldsen og Bjørn Are Davidsen


3

«Født i feil kropp?»

Om LGBTQ og den nye kjønnsnormen.  Hva er tenkingen som ligger bak den såkalte normkritikken? Hvordan kan kristne møte tenkningen og personer som kjemper med sin kjønnsidentitet?

Olof Edsinger


4

Filosofi vs. kristen tro: 

Hvordan er relasjonen mellom filosofi og kristen tro? Hvilke nytte er det for kristne å studere filosofi? Er kristen tro en ressurs eller hinder i å drive god filosofi?

 

 

 

 

Ralph  Henk Vaags


5

How to share your faith at the University? 

The Univerisity is a strategic opportunity for sharing your faith, but also a challenging one. How can we share our faith confidently in a context of scepticism, atheism and relativism?


 

 

Michael Ots (Engelsk)
 


6

«Grill en kristen» Workshop. 

«Grill en kristen» er blitt en vanlig foreteelse på skoler rundt i landet. Dette seminaret vil presentere konseptet, introdusere boken som er gitt ut, og gi eksempler på hvordan man kan svare på de vanskeligste spørsmålene.

Ingvild Hellenes og Leif Egil Reve


7

Islam: «The Trinity is selfcontradictory and blasphemous. God is One!»

Many muslim apologists claim that the idea of Trinity is selfcontradictory, blasphemous, and does not derive from Jesus. How can we understand their objections and respond to them?

Beth Grove (Engelsk)