Fredag

18.30 Registrering
19.00 KICK-OFF (Åpent møte) 
Tema:

Against the Flow I
The Inspiration of Daniel in a Time of Relativism

John Lennox

20.30 Kafé, mingling, boksalg.

Lørdag

08.30 - 10.00 Flexi frokost

09.30 Bibeltimer

Tema: 
A) «Skapt til gode gjerninger»
Hva er egentlig de "gode gjerningene" vi er skapt til, og hvordan henger dette sammen med at vi ikke er frelst av dem?

Vi lærer at vi ikke er frelst av gjerninger, derfor er mange redd for å snakke om hva vi må gjøre som kristne. Og samtidig har vi iblant overfokus på å være «effektive» i tjenesten for Gud, slik at vi sliter oss ut. Poenget er da: Hvordan henger gjerninger sammen med troen? Hvilke «gjerninger» er det snakk om her? (neppe bare kirkelig aktivitet og evangeliserig!) Hvilken forskjell skal troen skal gjøre i livene våre? Hva er det vi er kalt til? Hva menes med «ferdiglagte»? Hva er gjerningenes plass i troen?

Anne Mari Vadseth

 

B) Hvem skrev evangeliene?
Denne bibeltimen vil handle om forfatterskapet av evangeliene, og peke mot hvem som er de mest sannsynlige forfatterne

Hva vet vi historisk om forfatterskapet av evangeliene? Er evangeliene egentlig anonyme skrifter, som noen hevder? Hva er de mest sannsynlige forfatterne og hva har dette å si for evangelienes troverdighet?

Lars Olav Gjøra

 

C) Hvordan knuse myten om at Bibelen er «kjedelig»?
Denne bibeltimen vil gi noen praktiske råd for å nærme seg Bibelen for å få større glede av å lese den

Mange går med forestillingen om at Bibelen er irrelevant og en kjedelig bok å lese. Andre har dårlige erfaringer med sine forsøk på å lese boken etter å ha satt seg fast i uforståelige tekster. Dette seminaret vil punktere mytene om at Bibelen er kjedelig, gi gode råd som vil være nyttig for vår lesing av den, slik at vi kan ha enda større glede av Bibelen

Finn Olav Jøssang

 

D) Hvordan knekke koden til Johannes Åpenbaring?
Bibeltimen vil gi noen tolkningsnøkler for hvordan vi kan lese Johannes Åpenbaring med personlig utbytte, - og uten å ende opp i usunne spekulasjoner

Johannes Åpenbaring er kanskje bibelens vanskeligste bok å lese, og er ofte blitt misbrukt gjennom historien. Bibeltimen vil gi noen tolkningsnøkler for hvordan vi kan lese denne boken med personlig utbytte, - og uten å ende opp i usunne spekulasjoner

Cato Gulaker

 

E) Was Jesus really the Son of God, or just a human prophet? Looking at Jesus from the Gospel of Mark
Looking at the divinity of Jesus, especially from the perspective of the Gospel of Mark

The Gospel of Mark is often referred to by critics and Muslims as having a simple, human presentation of Jesus, without his divine character. Does Mark present a purely “human” Jesus? Or does the gospel, as the other gospels clearly present him as also divine? This seminar can help you in conversation with Muslims about Jesus

Beth Grove

 

11:00 Stormøte
Tema: Against the Flow II
The Inspiration of Daniel in a Time of Relativism

John Lennox

12.30 Lunch

·       Seminar A: 13.15-14.15

·       Seminar B: 14.30-15.30

15.30 Pause med frukt

·       Seminar C: 16.00-16.45

16.45-18.45: Flexi middag (inkludert i konferanseavgiften)

·       Seminar D: 17.30 -18.15

Flexi Middag (forts) 16.45-18.45

19:00 Åpent stormøte
Tema: Against the Flow III
The Inspiration of Daniel in a Time of Relativism

John Lennox

21:00 Sen-kveld med Per Sigve

Søndag

10:30-10:50 Nattverdsamling

11:00 Åpent stormøte
Tema: Guds forvandling av universet
Det kristne håpet: En ny jord - og et liv i
forventning

Bjørn Inge Aurdal

13:30-14.30 Søndagsseminar

A) The “Seven Days” of Genesis 1 and Science

The understanding of the creation narrative in Genesis is a hot topic. Many secular people see Geneis 1 as a reason for discarding the Bible. Many Christians feel they must choose between science and the Bible. John Lennox here that punctures many myths about both science and the Bible. He proposes an approach to reading and interpreting the first chapters of Genesis without discounting either science or Scripture. (This seminar is based on his book: “Seven Days That Divide the World”, now translated to Norwegian)

John Lennox

B) Kjære forelder: Slik utfordres ditt barns trosliv på skolen  

Barna våre. Hva gjør vi ikke, eller ville vi ikke gjort for dem! Men hva skal vi gjøre når hverdagen til tenåringene våre blir et stort spørsmålstegn? Og hvordan utfordres egentlig troslivet deres på skolen i dagens Norge, der hvor de tilbringer mesteparten av sin våkne tid? I dette seminaret vil dere som er foreldre, eller interessert, motta råd og refleksjoner rundt unges trosliv i skolen fra Lagets generalsekretær

Karl Johan Kjøde

14:30 Middag (Må bestilles)