Fredag

18.30 Registrering
19.00 KICK-OFF (Åpent møte) 
Tema:

Why faith? 
Why believe in anything at all?
«I live by faith…» Gal 2,20
 
Everybody believes in something, the questions are on what and why?

Michael Ots

20.30 Kafé, mingling, boksalg.

Lørdag

09.00 Frokost (for de som overnatter)

09.30 Morgenseminar

Tema: 
A) Tro og overtalelse: 
Er tro bare et subjektivt valg? 
Prøver du å overtale meg til å bli en kristen? Apg 26

Tro som reflektert og begrunnet overbevisning.

Lars Dahle

 

B) Faith and understanding: How can faith help us see?
"Faith is assurance about what we do not see." Hebr 11:1

Faith as a world view.

Lara Buchanan

 

C) Tro og frelsesvisshet: Kan jeg vite at jeg er frelst? Hvordan kan jeg “vandre I lyset”?
“Dersom vi vandrer i lyset, … renser Guds Sønns blod oss fra all synd” 1 Joh.1,5-9

Tro som åpenhet for Gud

Lars Olav Gjøra

 

11:00 Stormøte
Tema: Tro og virkelighet: Er tro blind?
«Vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter… Nei, vi var øyenvitner» 1 Pet 1,16

Karl-Johan Kjøde

12:30 Lunch - selges i hallen

13:15-14.15 Seminar A

14:35-15:20 Seminar B

Pause med frukt

15:45-16:10 Seminar C

16:30-17.30 Seminar D

 

17:30 Middag (inkludert i konferanseavgiften)

19:00 Åpent stormøte
Tema: Growing in faith: How can I learn to trust God?
“faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see”  Hebr 11,1

Faith is a relationship and a process.
How can I make it develop in a sound way?

Lara Buchanan (engelsk)

20:15 Kafé med mingling og boksalg…

Søndag

10:30-10:50 Nattverdfeiring

11:00 Åpent stormøte
Tema: Standing firm in the faith: 
How can I find firm footing in an uncertain world? 
«Be on your guard; stand firm in the faith; be courageous; be strong» 1 Cor 16,13.

How does Christian faith provide a sound basis for living?
What is the basis to hold on to?
How do I hold on?

Michael Ots (engelsk)

12.30 Kaffe og boksalg

13:30-14.30 Åpne seminarer

A) Tro og vold i GT: Om å forstå krigen i GT 

Israelittenes inntog i Kanaan er en av de vanskeligste å sammenholde med troen på en god Gud. Hvordan skal disse tekstene forstås? Kan Gud ha befalt Moses og Josva å utslette sine fiender?

Tro som reflektert og begrunnet overbevisning.

Olof Edsinger

B) Islam and radical Islamism:  

Is there a “true Islam”? What do Christians need to know about radical Islam? How can we relate to our friendly Muslim neighbours?

Beth Grove

C) "Min vei fra ateisme til kristen tro, med filosofi og apologetikk som hjelpere." 

Ralph Vaags har i en årrekke undervist i filosofi ved UiA. I seminaret forteller han om sin filosofiske vei til kristen tro og betydningen av kristent trosforsvar.

Ralph Vaags

D) "Jesu likklede og hodeklede - fantasi eller fakta? Hva sier forskningen?"

Likkledet i Torino er omdiskutert. Noe hevder at det er en genial forfalskning. Hva kan den beste forskningen si om likkledet?  Og har vi også funnet Jesu hodeklede (soudarion)?

Oddvar Søvik og Jostein Andreassen

E) Why should I care? I don’t need Jesus! 

How to share your faith with those who are not interested.

Lara Buchanan