VERITAS = SANNHET

«Quid est veritas?» - «Hva er sannhet?»
var spørsmålet Pilatus stilte Jesus, uten å være spesielt interessert i svaret. Også i dag stiller vi spørsmålet - og er skeptiske dem som gir lettvinte svar. Jesus hevdet å være Sannheten. Er han det, tåler han vår skepsis og kritiske spørsmål. Er han Sannheten, settes også vi - som Pilatus - på valg om hva vi vil gjøre med Ham.

Veritaskonferansen inviterer
til å utforske sannheten i Jesus Kristus, og til å la oss utfordre av den.


VERITASKONFERANSEN ønsker

å styrke kristne i troen på Jesus som Sannheten, og å utruste til frimodig å leve ut og dele sin tro. Denne helgen samler vi et spekter kristne ressurspersoner som gjennom seminarer, forkynnelse og samtaler vil utfordre deg og gjøre deg bedre rustet til å møte samtidens spørsmål og livssynmangfold.

GODE GRUNNER

Gjennom undervisning, forkynnelse, debatter, samtale, bøker og andre ressurser ønsker vi å gi gode grunner for den kristne troens troverdighet og relevans. Vi ønsker å gjøre kristne mer grunnfestet i sannheten og mer frimodige til å dele den og leve den ut.

Konferansen er en tydelig kristen konferanse, men vi ønsker også velkommen dem som anser seg som tvilere, skeptikere og som har andre livssyn. Velkommen til å utforske den kristne troen  - og personen Jesus Kristus - sammen med oss.

 

Trosgrunnlag

 Veritas ønsker å være en ressurs for hele kristenfolket lokalt, regionalt og nasjonalt, og er opptatt av bred nettverksbygging, også internasjonalt. Vi tror et tydelig trosgrunnlag vil gjøre samarbeid lettere. Veritas knytter seg til den internasjonale evangelikale Lausannebevegelsen, slik dette trosgrunnlaget kommer til uttrykk i Cape Town erklæringen (2011). I denne sammenheng vil vi særlig løfte frem følgende formulering fra denne erklæringen:

Vi lengter etter å se et større forpliktende engasjement når det gjelder det krevende arbeidet med robust apologetikk. Dette må skje på to plan.

  • Vi trenger å identifisere, utruste og be for dem som kan ta kampen opp på det høyeste intellektuelle og offentlige nivå med sikte på å argumentere for og forsvare den bibelske sannhet i det offentlige rom.

  • Vi oppfordrer kirkeledere og pastorer til å utruste alle troende med frimodighet og med de redskapene de trenger for å kunne formidle sannheten med profetisk relevans i hverdagens offentlige samtale, og på den måte utfordre alle sider ved den kulturen vi lever i.Gjennom undervisning, forkynnelse, debatter, samtale, bøker og andre ressurser ønsker vi å gi gode grunner for den kristne troens troverdighet og relevans. Vi ønsker å gjøre kristne mer grunnfestet i sannheten og mer frimodige til å dele den og leve den ut.

 

Styret

Per-Sigve_Særheim sv.jpg

Per Sigve Særheim

(BiG) Teolog, leder for Veritaslinjen på BiG, og styreleder for Veritaskonferansen.

Espen-Hetland+mindre.jpg

Espen Hetland

(BiG). Skoleassistent på BiG, bidrar med administrasjon og økonomi.

Maren+Skr%C3%A5mest%C3%B8+4.jpg

Mare Karoline Skråmestø

(NKSS) Engasjert i Laget, og studerer psykologi i Oslo. Har hovedansvar for møtene og er produsent.

Daniel J Kleiven 6.jpg

Daniel Joachim Kleiven

(NKSS) Siviløkonom, filosofistudent og podcaster. Arbeider som kommunikasjonsleder i Laget. Hovedansvar for informasjon og PR.

Britt+Ellen+hode+mindre.jpg

Britt-Ellen Birkeland

(Damaris Norge) Lærer, arbeider som adm. leder i Damaris Norge. Hovedansvar for boksalg og nettressurser.

Bj%C3%B8rn+Hinderaker+DN+mindre.jpg

Bjørn Hinderaker

(NLA-KL) Teolog, høgskolelektor ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen. Hovedansvar for talere og programinnhold.


ARRANGØRER

Veritaskonferansen er i hovedsak et samarbeid mellom tre organisasjoner:


NLA MhG logo.png

NLA Mediehøgskolen Gimlekollen har gjennom sitt studieprogram kommunikasjon- og livssyn (KL) og randsonevirksomheten Damaris Norge satt kristen apologetikk på agendaen i Norge siden 2001. KL bidrar spesielt inn mot innholdet og talerne på konferansen, som også inkluderer KL’s store internasjonale nettverk. Les mer på NLAs nettsider.


NKSS logo.jpg

Laget NKSS (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag) ble stiftet i 1924 og består av rundt 200 lokallag og 4.000 medlemmer, fordelt på ungdomsskoler, videregående skoler og studiesteder. De siste årene har Skepsisuken sammen med «Grill en kristen» vokst frem som konsepter – happeninger på stadig flere universitet og skoler. Les mer på Lagets hjemmesider.


BiG logo.png

Bibelskolen i Grimstad (BiG) er eid av misjonsorganisasjonen Normisjon. BiG har i flere år hatt undervisning i trosforsvar og etablerte i 2015 en egen Veritas-linje med fokus på trosforsvar og trosformidling. Skolen bidrar med meget egnede lokaler, engasjert stab og en stor flokk frivillige som gjør konferansen mulig. Les mer på bibelskolens nettsider.