VERITASKONFERANSEN

ønsker å styrke kristne i troen på Jesus som Sannheten, og å utruste til frimodig å leve ut og dele sin tro.

Denne helgen samler vi et spekter kristne ressurspersoner som gjennom seminarer, forkynnelse og samtaler
vil utfordre deg og gjøre deg bedre rustet til å møte samtidens spørsmål og livssynmangfold.


VERITAS = SANNHET

«Quid est veritas?» - «Hva er sannhet?»
var spørsmålet Pilatus stilte Jesus, uten å være spesielt interessert i svaret. Også i dag stiller vi spørsmålet - og er skeptiske dem som gir lettvinte svar. Jesus hevdet å være Sannheten. Er han det, tåler han vår skepsis og kritiske spørsmål. Er han Sannheten, settes også vi - som Pilatus - på valg om hva vi vil gjøre med Ham.

Veritaskonferansen inviterer
til å utforske sannheten i Jesus Kristus, og til å la oss utfordre av den.

 

GODE GRUNNER FOR KRISTEN TRO

Gjennom undervisning, forkynnelse, debatter, samtale, bøker og andre ressurser ønsker vi å gi gode grunner for den kristne troens troverdighet og relevans. Vi ønsker å gjøre kristne mer grunnfestet i sannheten og mer frimodige til å dele den og leve den ut.

Konferansen er en tydelig kristen konferanse, men vi ønsker også velkommen dem som anser seg som tvilere, skeptikere og som tilhører andre livssyn. Velkommen til å utforske den kristne troen  - og personen Jesus Kristus - sammen med oss.