Veritasfondet

  • har som formål å bidra til utviklingen og spredningen kristne apologetiske kvalitetsressurser i Norge.

  • rådes over av styret for Veritaskonferansen

  • bruker midlene til

1) utvikling og spredning av apologetisk kvalitetslitteratur,

2) produksjon av apologetiske nettressurser og

3) dekning av utgifter ved besøk av strategiske ressurspersoner (for Veritas-eventer, Skepsisuker osv).

Gavene til Veritasfondet har frem til 2018 kommet inn via kollekter på Veritaskonferansen. Fra 2019 er det blitt mulig å gi en gave direkte til Veritasfondet gjennom Vipps. Det er også mulighet for å få skaffefritak for gavene. Da velger du det alternativet under betalingen i Vipps og skriver inn din informasjon .


Veritasfonde plakat 2.jpg

Ønsker du å bidra?

  • Er du oppmuntret av det som skjer rundt Veritaskonferansen?

  • Ser du behovet for kristne apologetiske kvalitetsressurser?

  • Har du lyst å støtte oss?

Du kan støtte oss gjennom

  • forbønn,

  • omtale,

  • kjøp av Veritas-litteratur,

  • eller ved å gi en gave.

Vi takker for din støtte!